Disse dyrene finnes i den norske villmarka

Den norske villmarka er vanligivs full av liv. Et variert klima gjør at man kan finne isbjørn i nord og villsvin i sør. Men det er ikke disse dyra som man forbinder med den norske villmarka. Dessuten har vi en del trekkfugler som bare er innenfor landegrensene en liten del av året. Her skal vi se på de viktigste dyrene i den norske villmarka.

Elg

elgElgen er kanskje det mest vanlige dyret å treffe på i villmarka, og selv langs landeveier og tettbebygde strøk kan skogens konge oppholde seg. Elgen har mange mindre slektninger som hjort og rådyr.

Rein

De fleste rein var tidligere ville, men mange bønder driver reindrift på viddene. Rein er en sort av hjortefamilien. Den blir vanligvis litt over 100 kg og lever i flokk. Reindrift kan ha foregått i mange tusen år i enkelte områder av landet.

Bjørn

Det er som regel som et rovdyr som tar sau at bjørnen får oppmerksomhet. Det trives ikke i bebygde strøk, men holder til i utmark. Den tar ofte sau, som gjør den til et forhatt rovdyr i den norske faunaen.

Gaupe

norsk gaupeDette rovdyret er det ikke alle som har noe forhold til, men den har en stor påvirkning i den norske villmarka. Gaupa er et kattedyr med flott framtoning, men meget sky blant mennesker.

Ulv

Ulvedebatten går så det høres i korridorene i alle grendehus. Ulven er svært sky og dessuten en dyreart som er svært utsatt. Ulven lever øverst i sitt økosystem, men er derfor et ettertraktet bytte for snikskyttere og sauebønder.

Ørn

Kongeørn og havørn finnes langs kysten av landet, men også langt inne på fjellet. Det er en fugl som kan få et vingespenn på over 2 meter. Selv om ørnen ikke tilhører noen bestemt familie, er ørn noe man kan se sirklende høyt oppe over landet, og er en flott og majestetisk skikkelse i den norske villmarka.

Oppsummering

Den norske villmarka bugner av forskjellige pattedyr og rovdyr. Selv om man skulle tro at det var fullt av dyr i den norske villmarka, viser de fleste arter tilbakegang. Dersom vi ikke tar vare på dem, vil artsmangfoldet kunne dø ut.

Scroll to top